Menu

Title

Subtitle

Blog posts April 2021

Người nước ngoài không có giấy phép lao động có bị phạt không?

Tất cả người lao động nước ngoài khi vào làm việc tại Việt Nam đều phải xin giấy phép lao động theo quy định của Pháp luật. Vậy những người nước ngoài không có giấy phép lao động có bị phạt hay không? Tham khảo một số thông tin mà AITC chia…

Read more

1 blog post

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.