Menu

Title

Subtitle

Blog posts March 2021

Thời gian làm giấy phép lao động visa bao lâu

Thời gian làm giấy phép lao động phụ thuộc vào nhiều yếu tố và quan trọng là người xử lý hồ sơ có nhiều kinh nghiệm, am hiểu quy định, quy trình,...để xử lý hồ sơ một cách nhanh nhất. Tham khảo bài viết sau đây để hiểu rõ hơn về …

Read more

Công văn trả giấy phép lao động visa

Sau khi làm giấy phép lao động visa và được vào làm việc tại Việt Nam, vì nhiều lý do khác nhau như chấm dứt hợp đồng, vi phạm quy định pháp luật,… mà người lao động nước ngoài có thể trả giấy phép lao động. Sau khi làm giấy phép lao động visa và được vào làm việc tại Việt Nam, vì nhiểu lý do…

Read more

Trường hợp nào phải thu hồi giấy phép lao động

Lao động nước ngoài khi vào làm việc tại Việt Nam cần phải xin giấy phép lao động visa để làm việc. Giấy phép lao động đã được cấp nghĩa à người có đủ điều kiện để làm việc tại Việt Nam đến hết thời hạn trên giấy phép. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp bị thu hồi giấy phép l…

Read more

Giấy phép lao động là gì?

Giấy phép lao động hay work permit là văn bản cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Người lao động nước ngoài làm việc trên 3 tháng tại các tổ chức doanh nghiệp ở Việt Nam bắt buộc phải xin giấy phép lao động và ký hợp đồng lao động. Nếu giấy phép lao động hết hạn, bạn cần …

Read more

Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động visa

Khi nền kinh tế của nước ta ngày càng mở cửa để hội nhập với thế giới thì nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ cao từ nước vào rất lớn. Họ là những nhà quản lý, giám đốc. CEO, chuyên gia,...tài năng trong lĩnh vực và được thuê về để giúp các doanh nghiệp trong nước phát triển. Khi vào Việt Nam, l…

Read more

5 Blog Posts

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.