Menu

Title

Subtitle

Blog posts February 2021

Trường hợp được miễn giấy phép lao động

Giấy phép lao động là văn bản Pháp luật bắt buộc phải có đối với lao động nước ngoài khi muốn vào làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp được miễn giấy phép lao động, nghĩa là bạn không cần phải có giấy phép lao động vẫn có thể làm việc tại Việt Nam, Vậy những trường hợp được miễn giấ…

Read more

Giấy phép lao động visa và những điều cần biết

Giấy phép lao động là một trong những loại giấy phép của Việt Nam được cấp cho công dân mang quốc tích nước ngoài nhưng làm việc tại Việt Nam. Vậy giấy phép lao động là gì, điều kiện để cấp giấy phép ra sao và hình thức gia hạn gi…

Read more

2 Blog Posts

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.